Fra innholdet

Effektiv varmekilde i arktisk klima
Sivilarkitekt Rose Marie Steinsvik bruker de naturgitte betingelsene i nord, slik at glass blir en effektiv varmekilde i byggene hun konstruerer.
Side 6-12

Glass i langhus
I det vikinginspirerte langhuset i Stjørdal kombineres spesialtilpasset glass og rustikke materialer i en vakker symbiose.
Side 16 – 20

Aluminiumfasader og trematerialer
En vil kunne stå overfor ulike utfordringer når fasader av metall og glass skal kombineres med trematerialer.
Side 21 – 24

Gullvinduer
Ved rehabilitering av Odd Berg-bygget i Tromsø har man installert vinduer med moderne energikrav, som også tar vare på det opprinnelige uttrykket.
Side 34 – 36

Wave house
Et langt buet tak og store flater i glass gir The Wave House et estetisk og spesielt særpreg.
Side 42-44