Fra innholdet

Arkitektintervjuet:  Eskil Andersen
Nordic – Office of Architecture er blant verdens fremste flyplassarkitekter. Eskild Andersen fikk «opplæring»  på Gardermoen og ble prosjektleder på Flesland.
– Vi er stolte av den unike wirefasaden, sier han.
Side 6 – 13

Digitalisering
Digitaliseringen av bygninger og driften av disse handler selvsagt om IoT (Internet of Things) og at komponenter og systemer kommuniserer med hverandre. Teknologien kan gi positiv effekt på bygningens energiregnskap.
Side 22 – 24

Eksponerte studenter
Glassfasaden på Fakultet for kunst, musikk og design i Bergen er inviterende og skaper en sammenheng mellom byen og kunsten. Innsyn gjør studenter og prosjekter tilgjengelig for et bredt publikum.
Side 28 – 33

Termisk brudd
Glass har varmeledningsegenskaper som gjør at temperaturforskjeller over glassflaten kan forårsake brudd. Såkalt termisk brudd. Vi gir deg en innføring i hvordan temperaturforskjeller og termiske brudd kan oppstå og en rekke tiltak for å forebygge.
Side 36 – 39

Drivhus over rundkjøring
Swecos arkitekter har laget en modell for 1.000 nye boliger i en av Malmøs største rundkjøringer, Linde-borgsrondellen. Ved å kombinere boliger med et vertikalt drivhus kan det opprettes en effektiv støybarriere, samtidig som drivhuset er selvforsynt med energi.
Side 40 – 43