Fra innholdet

Gjennomsiktig bygg
Den nye terminalen på Bergen lufthavn Flesland, T3 er et nytt flyplassprosjekt signert Nordic – Office of Architecture står bak. De samme hovedprinsippene fra Oslo Lufthavn Gardermoen og Hyderabad flyplass i India er fulgt i arbeidet med T3.
Side 6-12

Boliger i særklasse
I Stabburvegen i Bergen er det reist et boligkompleks der glass er valgt fra øverste hylle. Det er sol- og lyddempende glass i rekkverk og vinduer. Hver leilighet har dessuten fire frie fasader, som gir god tilgang til dagslys og utsikt.
Side 18-20

Moderne og klassiske sakrale glassløsninger
Margarethakyrkan i Oslo har fått ny utsmykning, signert Rigmor Bovè og Tone Stensrud. Som historisk motvekt ser vi på Link Arkitekters nye kirkebygg i Rogaland og Buskerud.
Side 22-26 og 36-39

Effekt av solskjerming
I siste artikkel i serien «Fasader i glass som holder hva vi lover», viser vi eksempler på hvordan vi ved aktiv bruk av solskjerming oppnår bedre termisk komfort om vinteren, bedre dagslys og betydelig redusert energibruk.
Side 30-34

Glass som bæresystem
Det blir mer og mer vanlig å bygge bæresystemer og fasade i glass. I skur 84 viser vi gode løsninger på hvordan disse også skal bindes sammen.
Side 40-43