Fra innholdet

Glass i badet
Aquarama er landets første bade-anlegg som har lavenergistandard. Anlegget kan bli en faglig inspirasjons-kilde for fremtidige prosjekter.
Side 6-14

Innspill om innfill
Huset til div. A Arkitketer i Oslo var et av de første ordentlige innfillprosjektene her til lands. Bygget ble en prefabrikkert løsning med en stor glassfasade.
Side 16-18

Helt naturlig
Cathrine Vigander forklarer engasjert om sitt forhold til arbeidsprosesser og glass. Hun og Element Arkitekter har skapt en boligblokk som glir inn omgivelsene.
Side 22-28

Imponerende Emporia
Glassbruken i det svenske kjøpesenteret i Malmö er noe i nærheten av ekstrem. Både interiør og eksteriør preges av stor oppfinnsomhet.
Side 36-37

…holder hva vi lover
FOU prosjektet «Fasader i glass som holder hva vi lover» har som mål å øke kunnskapen om hvilke krav fremtidige fasader skal innfri.
Side 40-41