Fra innholdet

Lyst og lett
Er du interessert i glass som brukes i kombinasjon med nye materialer, vil du lese om fasaden i Villa Aas.
Side 12-17

Innovativ fasade
Fasaden i Schweigaardsgate 21-23, i Oslo, er et resultat av et konstruktivt samarbeid mellom arkitekt, fasadeentreprenør, stålleverandør og selskapet som har hovedentreprisen.
Side 22-28

Nupens utfordring
Kjell Nupen er erfaren, men får likevel oppdrag som gjør at han må tenke nytt.
Side 34

Naturligvis
Norsk Institutt for Naturforsknings nye bygg er preget av naturlige elementer.
Side 36-37

Glass i rekkverk
Per Henning Graff kan fortelle at det i realiteten er to løsninger for å bruke glass i rekkverk. Enkelt og greit, forutsatt at man holder seg til krav og bruker sunn fornuft
Side 40-41