Fra innholdet

Tredimensjonalt
Arkitektene har flere inspirasjonskilder for Statoilbygget på Fornebu. Såpe som fester seg mellom geometriske linjer, var en av A-labs visuelle ideer.
Side 6

På miljøbølgen
Rune Olsø, konstituert administrerende direktør i Entra Eiendom, sier at selskapet har endret fokus fra å spare til å produsere energi.
Side 23

Flere bransjer satser på glass
Det selges fortsatt mange biler her i landet. Billig mat er også populært og matvarekjedene har brukbare tider. Disse to bransjene ønsker seg enda mer omsetning. Derfor satser de på bygg med profilering gjennom glass.
Side 26

1+2 = ny bydel
Drammen kommune fortsetter å markere seg som en miljøvinner. Nå er passivhuset Papirbredden 2 åpnet. Dermed er en ny bydel, med flere positive miljøaspekter klar ved Drammenselva.
Side 28