Fra innholdet

Antikvarisk rehabilitering
– Uten dyktige glassmestere nytter det ikke. Glass er et kompromissløst materiale. Vi må ha noen som våger og kan ta oppgavene, sier Ådne Trodahl i Trodahl Arkitekter.
Side 6-13

Forringelse av dagslystilgang i boliger
Det er vitenskapelig bevist og bred enighet i fagmiljøene om at dagslys virker positivt inn på menneskers helse og trivsel. Hvordan sikre at boliger får tilfredsstillende tilgang på dagslys?
Side 16-20

Branndokumentasjon av vinduer, dører og fasader
– Omfattende testmateriale fra ramme- og glassleverandører legger til rette for dokumenterte og trygge løsninger, men det gir ikke automatisk noen garanti for at de ansvarlige tar de riktige valgene, skriver Thomas Aasen.
Side 22-25

Sunt og trivselsfremmende
Med en dynamisk fasade vil Mærsk-bygningen i København vil ønske omverdenen åpent og uforbeholdent velkommen, og samtidig sikre optimalt inneklima i forskertårnet.
Side 25-29

Danske boliger med glasskledning
I bydelen Skanderborg Bakker er det benyttet herdet glass som utvendig kledning. Fasaden fungerer som en klimaskjerm som gir en effektiv beskyttelse av husets organiske og nedbrytbare materialer.
Side 35-37