Glass & Fasade nr. 4 – 2019

16 04 // 2019 Fasadefaglig // Dobbeltfasader For å imøtekomme til dels krevende ytelses- kombinasjoner har ulike varianter av doble fasader sett dagens lys. Dette handler ikke om standardiserte systemer, men om individuelt konstruerte prosjektløsninger. Disse kan bestå av alt fra to tilnærmet komplette fasader montert utenpå hverandre til de enkleste variantene der en ytre glass- skive henges opp med en viss avstand til selve fasaden. Det ytre glasset er gjerne uisolert mens veggen innenfor utgjør fasadens isolerende sjikt. Avhengig av byggeprinsipp vil avstanden mellom fasadesjiktene variere fra 500-600 mm ned til 40-50 mm i koblet vindu-utførelse. FLERE MULIGHETER To veggsjikt med luft mellom åpner opp for flere muligheter. Solskjermingen kan plasseres i luftrommet og på den måten befinne seg «ute» samtidig som den er beskyttet mot vær og vind. Ytterhuden gir støybeskyttelse selv når en benytter åpningsvinduer i det innvendige sjiktet og en kan i den kalde årstiden nyte godt av forvarmet uteluft. Det finnes videre eksempler på fasader mot gateløp med forurensende trafikk der en har etablert løsninger for å lede renere luft fra bakenforliggende arealer i det ventilerte luftrommet. En hake ved doble fasader er at glass- arealet som krever renhold dobles. Dette krever tilkomst mellom de to fasadesjiktene. Vi skal i det følgende se nærmere på ulike varianter, og deres fordeler og ulemper. «Standard» dobbeltfasader Med en avstand mellom de to fasadesjiktene på 500-600 mm er det mulig å etablere en gangbane for service og vedlikehold i mellomrommet. Dermed behøves ikke åpningsvinduer for å sikre adkomst, noe som kan være ønskelig av estetiske så vel som økonomiske årsaker. Åpningsbare vinduer kan da begrenses til de som kreves for å ivareta en eventuell naturlig ventilasjon. Videre vil gangbaner gi enkel tilgang til solskjermingen for service og vedlikehold. Metoden legger imidlertid beslag på kvadrat- metere som i stedet kunne vært innlemmet i bygningens bruksareal. Ved å redusere luftrommet til 250-300 mm oppnås en mer kompakt variant som øker bruksarealet. Gangbaner i mellomrommet vil imidlertid ikke lenger være mulig slik at åpningsvinduer i et tilstrekkelig antall, for å sikre tilgang for service og vedlikehold, vil være påkrevet. Begge varianter forutsetter at luftrommet mellom fasadesjiktene ventileres. Ventilasjonskonseptet må være dimen- sjonert for luftrommets volum, bygningens høyde og beliggenhet og med en utførelse som ideelt sett tilpasses det arkitektoniske uttrykket. Til- og utluft kan etableres vertikalt over en eller flere etasjer. Det finnes også eksempler på horisontal organisering av luftstrømmen. Fasaden representerer bygningens ytterhud, og skal oppfylle mange og av og til motstridende krav. Den skal slippe inn dagslys og skape utsyn, men skal samtidig skjerme mot uønsket solenergi og blending. Doble fasader åpner opp for flere muligheter, men har også sine utfordringer. Tekst: Thomas Aasen E n fasade med gode isolerende egenskaper vil redusere energi- forbruket og ivareta komfort for brukerne. Den skal være tett, men ideelt sett også kunne bidra til naturlig ventilering av rommene. I samspill med mekanisk ventilasjon bidrar åpningsbare vinduer til bygningens «åndedrett» ved at de gjør naturlig ventilasjon og nattkjøling mulig. STØYBARRIERE I tettbygde strøk og områder med trafikkstøy utgjør ytterveggen en viktig barriere mot sjenerende støybelastning. Den typiske fasaden består gjerne av en rammestruktur med transparente glasspartier og tette isolerte felt. Beskyttelse mot uønsket solenergi kan til en viss grad fanges opp av belegg på glassene, men gjerne supplert av en type lameller eller duk. Disse fungerer mest effektivt når de er montert på fasadens ytterside, men da med konsekvenser for det arkitektoniske uttrykket. Andre løsninger består i å legge sol- skjermingen integrert i isolerglassene eller montert på innsiden. OMFATTENDE VEDLIKEHOLD Ved å velge den mest effektive varian- ten der solskjermingen eksponeres for uteklimaet pådrar en seg imidlertid et behov for mer omfattende vedlikehold. Dette, i kombinasjon med flere faktorer, har resultert i videreutvikling av en standard påhengsfasade. Dobbeltfasader

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy