Glass & Fasade nr. 4 – 2018

22 04 // 2018 Fasadefaglig // Materialkombinasjoner i ytterhuden direkte på en bæreprofil av treverk. Løsningen er produksjonsmessig arbeidskrevende og en skal påse at materialene kan bevege seg uhindret i forhold til hverandre ved temperatur-endringer. Når det vertikale stenderverket består av tre med påmonterte null-profiler (se eksempel 1 ) er sjansen stor for at samme utførelse må gjennomføres horisontalt. Horisontale profiler med hul-kammer vil nemlig ikke uten videre kunne sammenføyes med vertikale null-profiler. Tunge glass i trelags utførelse og gjerne store formater, krever robuste profiler som kan ta opp lastene med mindre de får hjelp av bakenforliggende treverk. For Finansparken i Stavanger er det benyttet en modifisert null-profil. Denne skal ta opp egenlast og vindpåkjenninger av glass-skiver som er montert 90° på fasaden og inn i profilen. Løsningen fordrer et omfattende antall skruer for å sikre tilstrekkelig samvirke mellom aluminiumprofilen og treverket. Nok et viktig moment å være klar over, gjelder situasjoner der trestenderverket utføres med større bredder enn aluminium- profilene på utsiden. En vil da ende opp med trange spalter mellom treverk og glasset der en risikerer kondensproblemer og mugg- tdannelse. MATERIALHYBRIDE ELEMENTFASADER? Elementfasader innebærer at ferdig- produserte enheter henges opp på fasaden og tres i hverandre ved at to profilhalvdeler sammenføyes. Byggemåten har sine fordeler siden komplette enheter kan gjøres ferdig under kontrollerte forhold på verksted og monteres effektivt på byggeplass. Teoretisk kan en se for seg muligheten av et elementsystem der bæringen i treverk kombineres med ytterhuden av aluminium, men en slik kombinasjon vil foreløpig være vanskelig å realisere gjennom en leverandør. En kombinasjon av to materialer vil bli dyrere material- og arbeidsmessig siden Tunge glass i trelags utførelse og gjerne store formater krever robuste profiler som kan ta opp lastene med mindre de får hjelp av bakenfor- liggende treverk. For Finansparken i Stavanger er det benyttet en modifisert null-profil. Render: Helen & Hard Arkitekter og SAAHA arkitekter.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy