Glass & Fasade nr. 4 – 2017

40 04 // 2017 Internasjonalt // Drivhus I Malmö Nylig presenterte Sweco en visjonær idé, som ser nærmere på nye muligheter for fortetting i Malmø. Konseptet med navnet Loop Village, gjør det mulig å bygge flere boliger uten å ta i bruk nye arealer. Tidlige studier fra Øresund og Kontintentalstaden ligger til grunn for studien, som er den fjerde i rekken presentert av arkitekter i Sweco i Malmø. S tudien fokuserer på en løsning der man øker antall boliger på steder med eksisterende infrastruktur, som opprinnelig ikke er satt av til boligbygging. Swecos arkitekter har laget en modell for 1.000 nye boliger i en av Malmøs største rundkjøringer, Lindeborgsrondellen. Ved å kombinere boliger med et vertikalt drivhus kan det opprettes en effektiv støybarriere, samtidig som drivhuset er selvforsynt med energi. Sweco og Inform Design har samarbeidet om å utvikle konseptet. Et viktig tema er hvordan vi redefinerer noen av våre tidligere tanker om dagens boligbygging, for å finne løsninger for fremtidig tetthet. Arkitekt Urban Skogmar ved Sweco mener at en ved å planlegge nye boliger som Loop Village, kan slå sammen områder som er avsondret av infrastruktur til ett fellesskap. En gruppe eksperter har sett på muligheter og maksimert de potensielle fordelene ved et slikt konsept. Et tverrfaglig team skal nå formidle ideene, stille forutsetninger, styrke mulighetene og sikre at konseptet blir materialisert. En seks trinns metode viser hvordan konseptet Loop Village kan støttes. Formålet med artikkelen er ikke å beskrive detaljerte fasadeløsninger, men å demonstrere hvordan diskusjoner i designteamet kan brukes for å utnytte konseptet optimalt. Seks trinn mot vellykket vegetasjonsvekst Tekst: Harris Poirazis & Urban Skogmar. Teksten er oversatt og bearbeidet av Guro Waksvik. TRINN 2: FORSTÅ BEHOVENE OG STILL KRAV FOR OPPNÅELSE Loop Village Utnytt nyttig solstråling. Lufttemperaturer på de riktige nivåene. Unngå overdreven gevinst av sola. TRINN 1: BLI KJENT MED FASADEKONSEPTET En idé inspirert av arkitektene var å skape et mellomrom mellom den ytre bygningshuden og området som var i bruk. Ideen hadde to formål: reduksjon av utendørs støy og etableringen av en vertikal hage. En grunnleggende ide er å skape et kollektivt bærekraftig samfunn, der det er gunstig med vegetasjon. For å oppnå dette må vi sikre at vekstforholdene optimeres, uten å redusere bygningens isoleringsevne. Biologene i gruppen vil bidra med å spesifisere vilkårene for god vekst, samt maksimere konseptets potensiale. Det er avgjørende å oppfylle de fastsatte kravene. Vi vet alle at planter trenger sol og varme for å vokse. Derfor trenger vi fasader som gir oss mulighet til å utnytte solvarmen i hulrommet mellom den dobbelthudete fasaden. Overdreven gevinst av sola kan derimot ha negative effekter. Overopphetingsrisikoen i mellomrommene vil øke. Det ideelle vil være å utvikle fasadeløsninger som balanserer mellommulighetene for vekst og byggets energieffektivitet. // FAKTA Arkitekter: Konseptet er utviklet av Urban Skogmar, Sweco Architects Arbeidsgruppe: Susanna Hultin Horticulturist, Jesper Ahlquist, Sebastian Severinsen og Patrik Wilén fra Sweco Fasade- og bygningskonsulent: Harris Poirazis, Inform Design AB PROSJEKT: LOOP VILLAGE

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy