Glass & Fasade nr. 4 – 2017

Hvis «årets ord 2017» skal kåres i byggebransjen bør digitalisering komme høyt opp på listen over kandidater. Forsidefoto: Tomasz Majewski Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr4-2017 UNIKWIREFASADEPÅFLESLAND // MEDGLASSETSOMVERKTØY // SLIKKANTERMISKBRUDDFOREBYGGES GLASS & FASADE // Nr4 -2017 amic automatisk ne. 31.10.2017 17:36 15.11.2017 13.36 Nr. 4-2017 Fire utgivelser pr. år Ansvarlig utgiver: Glass og Fasadeforeningen v/Bjørn Glenn Hansen Fritjof Nansensvei 19 0369 Oslo Tlf. 47 47 47 05 post@gffn.no www.glassportal.no Redaktør: Harald Aase Tlf 950 84 298 aase@gffn.no Billedredaktør: Adam Stirling Tlf 915 19 109 adam@adamstirling.com Redaksjonsråd: Morten Dalby Andreas Moe Jardar K. Nordeng Kenneth Sande Trude Steen Thomas Aasen Annonser: Jannicke Isaksen Tlf.: 414 14 440 jannickeisaksen@outlook.com Abonnement: Aud Harlem post@gffn.no Opplag: 4300 Layout: Therese Myklebust Member Media AS therese@membermedia.no Trykk: Merkur Grafisk, Oslo www.merkurtrykk.no Det er ikke tillatt å kopiere fra magasinet uten avtale. TO MILLIONER I STATLIG STØTTE I takt med økt bruk, strengere krav og høye forventninger til byggematerialet glass, må kunnskap og kompetanse hele tiden styrkes hos de utførende i bransjen. Glass er et fantastisk materiale med utallige egenskaper og bruksområder. For at eierne av disse produktene skal få oppfylt sine forventninger skjerpes kravene til de som, før produktene og tjenestene velges, prosjekterer, beskriver, produserer, leverer og bygger dem. Kravene til dokumentasjon av byggematerialers egenskaper, og til utførelse av løsninger, blir stadig strengere. Dette heier vi på! Kunnskap og kompetanse i vår bransje er en forutsetning for å gi eierne og brukere av våre produkter og tjenester økonomiske, trygge og varige løsninger. Glass og Fasadeforeningen har gjennom årene satset nettopp på å være en kilde for å sikre god fagkunnskap på alle nivåer. Lengst kommer vi når vi så tidlig som mulig i prosjektene får dele av vår fagkunnskap og -kompetanse med alle andre som er involvert i en byggeprosessene. Glass og Fasadeforeningen samarbeider med Kongsberg Videregående skole om fagutdanning i glassfaget. Vi tar et stort ansvar for dette. Både i form av økonomisk støtte og som aktiv medspiller i undervisningen. En bekreftelse på at vårt arbeid er verdifullt kom klart til uttrykk da Glass og Fasadeforeningen i oktober ble tildelt et tilskudd på 2 millioner statlige kroner, eller ca. 40 bitcoins, til prosjektet «Digitalisering av læreboken i glassfaget». «Norge kommer til å trenge mange med yrkesutdanning fremover. Det er viktig at vi sikrer elevene god opplæring også i smalere yrkesfag, som glassfaget er. Derfor er det gledelig om et statlig tilskudd kan bidra til å utvikle et digitalisert og mer fremtidsrettet læremiddel i faget, og på sikt bidra til å også å øke rekrutteringen til faget», sa kunnskapsminister Henrik Asheim i forbindelse med tilsagnet. Uttalelsen er en anerkjennelse for vårt arbeid. En revidert lærebok for Glassfaget har allerede lenge skreket etter dagens lys og formater. Samtidig mener vi definisjonen på vårt fags livvidde har nådd modningsstadiet. Smalt fag? Realiteten er at glass er helt fundamentalt for vår livskvalitet. Hvis «Årets ord 2017» skal kåres i byggebransjen bør digitalisering komme høyt opp på listen over kandidater. Samme hvor lei vi er blitt av ordet ser vi de enorme mulighetene det gir ved å forstå seg på potensialet. Vi er i gang med arbeidet med digitalisering av læreboken for Glassfaget. På flere andre områder i foreningen og blant medlemmene foregår det også digitaliseringsprosesser. Noen av avkommene til ordet har fått navnet «Smarte løsninger». Her er det fornuftig allerede nå å inkludere vår bransjes produkter. De kommer til å være helt avgjørende og bærende elementer i forestående smarte hus og smarte byer. Men «Smarte løsninger» er ikke uten videre smarte viser det seg. Kontakt derfor Glass og Fasadeforeningens medlemsbedrifter for råd og veiledning. Det er uansett smart! 4 03 // 2017

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy