Glass & Fasade nr. 4 – 2017

Xxxxx // Xxxxxx 36 04 // 2017 G lass har varmeledningsegen- skaper som gjør at temperatur- forskjeller over glassflaten kan forårsake brudd. Såkalt termisk brudd. Denne artikkelen, basert på Glass og Fasadeforeningens veileder «Tiltak mot termisk brudd i bygningsglass», gir innføring i hvordan temperaturforskjeller og termiske brudd kan oppstå og en rekke tiltak for å forebygge. TERMISK BRUDD I BYGNINGSGLASSPRODUKTER Termisk brudd kommer som resultat av kritiske temperaturforskjeller over glassets flate. Glass tåler veldig mye - men ikke alt Normalt er glass er et materiale som har høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Likevel skjer det at sluttbruker oppdager overflateskader eller brudd på glass i sine nye vinduer. Brudd kan oppstå som følge av temperaturforskjeller på glasset. Slike brudd kan på en enkel måte forebygges. Tekst: Harald Aase/Glass og Fasadeforeningen Blir et glass utsatt for kritiske temperaturforskjeller kan det oppstå varme- spenninger som gir sprekker/brudd. Bilde og illustrasjon viser et karakteristisk bruddmønster utløst av varmespenninger. Sprekken er vinkelrett ut i fra kanten og sprer seg ut som stråler i glasset. Bildet viser et karakteristisk mønster for termisk brudd i glass som ikke er herdet. Sprekken er vinkelrett ut fra skaden og sprer seg deretter i vifteform. Kritiske temperaturforskjeller Glass har dårlig varmeledningsevne. Påvirkes bare deler av glassets overflate for varmestråling resulterer dette i temperaturforskjeller over glassets flate. Kritisk temperaturforskjell over glassets flate i et vanlig glass er 35-45oC avhengig av kantbehandling. Oppstår temperaturforskjeller på mer enn dette vil glasset sprekke. Tas det hensyn og enkle forholdsregler i henhold til denne veilederen vil risikoen for at termisk brudd oppstår være betydelig redusert. Glasskantkvalitet / bruddanvisning Spesielt ved termiske belastninger vil glass med skadede glasskanter være utsatt for brekkasje. En rent tilskåret eller slipt/polert glasskant sikrer at styrken i glasskanten ikke forringes. Avhengig av glasstype og kvalitet på skjæreutstyr kan såkalte bruddanvisninger oppstå på glassets kanter ved tilskjæring. Det finnes referanser for glasskantkvalitet som kan legges til grunn ved reklamasjon og vurdering av erstatningsansvar. For glass med spesielle applikasjoner har leverandørene ofte egne definisjoner på kantkvalitet. Påført skade Med påført skade menes skader som er påført produktet. Eksempel på kantskade som følge av påført skade. Eksempel på et rent kantsnitt i tilskåret glass. Eksempel på et kritisk kantsnitt i tilskåret glass. Eksempel på påført skade. Glassfaglig // Termisk brudd i bygningsglassprodukter

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy