Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

04 // 2016

Ousland ta med seg ikke mindre enn fire

priser i The Architizer A+Awards som

ble delt ut i New York. Han fikk også

sølv i The American Architecture Prize

(AAP) i år, Best of Best pris fra Iconic

Architecture og han er nominert til

A’Design Award 2017.

Men Snorre Stinessen hadde prosjekter

både i Italia og New Zealand før bilder

fra Manshausen begynte å sirkulere på

internettet. I skrivende stund vurderer

han et mulig hotellprosjekt i Kina. Han

behersker hele spekteret fra ombygging

og interiørdesign til eneboliger og store

reiselivsprosjekter.

At han er «ganske travel» må vel være

tidenes understatement. – Jeg er så hel­

dig som får jobbe med noe som er gøy,

men arbeidsdagen er jo ikke akkurat fra

9 – 16, sier han.

– Bruker du mye glass?

– Det handler i stor grad om tolkning

av sted og funksjon og hvilke fordeler og

utfordringer det byr på. Jeg bruker ikke

glass bare for å bruke det. Jeg er opptatt

av nærhet til naturen, samtidig som pri­

vatliv er viktig. Andre ganger er det inn­

syn, klare å skape noe som står i kontrast,

men allikevel med en lunhet som frem­

hever glassflaten.

UTVIKLING

Generelt forholder arkitekten seg til de

glassløsninger som er tilgjengelige i mar­

kedet, men Stinessen ønsker glasstekno­

logisk utvikling velkommen.

– Foreløpig er det ikke så mange opti­

male løsninger. Noen glassvarianter er så

godt isolert at man må bruke isskrape på

vinduet for å kunne se ut, sier han.

For Manshausen lagde de løsningen

selv, en løsning uten tradisjonelle pro­

filsystemer. De bestemte seg rett og slett

for rene herdete glassflater som er be­

regnet i henhold til vær og vind. Målene

på glassene – 1,2 meter bredde og høyde

over 3,5 meter – tilsier at dette ikke er

hyllevare. Glassene ble så montert med

Sikasil silikon. Hjørnene er steppede.

– Utgangspunktet for Børge Ousland

var at man på Manshausen skulle være

eksponert for naturen uansett vær. Jeg

ERLING DOKK HOLM, DAGENS NÆRINGSLIV 27.05.2017 OM MANSHAUSEN:

«Identiteten flyttes bort fra den tradisjonelle, bort fra det som handlet om å være handels­

sted langs kysten, til å bli et sted for en kosmopolitisk orientert middelklasse med interesse

for den eleverte kombinasjonen av hardhausnatur, fysiske anstrengelser, elegant form­

givning, amaroneviner og gastronomiske høydepunkt.»

Foto: Snorre Stinessen

Tromsø-arkitekten

Snorre Stinessen

har fått internasjo-

nale priser for pro-

sjektet på øya

Manshausen i

Steigen i Nordland.

Foto: Kjell Ove

Storvik