Previous Page  43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 52 Next Page
Page Background

43

04 // 2016

Museum at Prairiefire i Kansas City i USA er den første

bygningen i USA som bruker dichroic glass. Glasset gir

skiftende farger til ulike tider av døgnet og etter hva

slags lys som sendes mot det. Lyset brytes på dagtid fra

flammende rødt, lilla og appelsinfarger til et hav av blå

fargetoner om natten.

Oversatt og bearbeidet av:

Kjetil Hegge

Fargene lages av en spesiell folie utviklet

av NASA og i en sandwich med glass

kalles det dichroic glass. Glasset viser

forskjellige farger avhengig av hva slags

lys det utsettes for, forteller AIA-arkitekt

Jonathan Kharfen hos VernerJohnson i

Boston. Prairiefire er et naturhistorisk

museum og er utviklet i samarbeid med

American Museum of Natural History.

– Vi fikk Goldray Industries i Calgary i

Canada til å produsere et isolerglass be­

stående av to ytre seks millimeter glass

sammen med den dicroiske folien, et

13 millimeter argon-fylt luftrom og et

innvendig lysspredende seks millimeter

glass. Selv om glasset gir forskjellige far­

ger er det samme folie og glass hele veien,

sier Kharfen.

LEVENDE FARGER

Glassfasaden skifter farge avhengig av

synsvinkelen og dichroic sender ut et

annen fargespekter enn det tar i mot.

– Så vidt vi vet, er dette første bygg i

USA en finner dichroic-glass. Ingen

andre glassprodusenter vill ta i dette og

Goldray var de eneste som var villig til

å ta på seg oppgaven med å lage et høy-

ytelses dichroic-glass.

– Jeg visste at 3M produserte dichroic

film som hadde blitt brukt sammen

med glass i noen få prosjekter i Europa.

Goldray hadde brukt film i laminert glass

tidligere og for å møte ytelseskravene til

dichroic-glasset ble prosessen så kreven­

de at vi måtte utsette den endelige mon­

teringen.

Fasaden består også av en finér gardin­

vegg kalt Kawneer 1600. Arkitektene øn­

sket ikke å bruke et vanlig gardinsystem

festet til vertikale bjelker som igjen støttet

taket. Ytterveggene skulle være tynnest

mulig så det ble laget et integrert system.

Her støtter faktisk vindusrammen kon­

struksjonsstålet, som igjen støtter taket.

Rammene i Kawneersystemet er bare tre

millimeter tykke og forsvinner visuelt.

På grunn av ulike geometrier i gardinveg­

gen ble det utviklet to rammer til monte­

ringen – en med utvendig hjørnehengslet

plate og en med innvendig hjørnehengs­

let plate.

INSPIRASJON I BRANN

Jonathan Kharfen hadde tidligere ar­

beidet på et VernerJohnson prosjekt på

Manhattan i Kansas USA, kalt Flint Hills

Discovery Center. FHDC er viet Flint

Hills Prairie, den siste gjenværende præ­

rien med høyt gress i USA. På en tur til

FHDC kjørte Kharfen gjennom en prærie

som sto i brann.

Lobbyen eller Grand Hall, er skapt av linjer av ild som tar opp i seg to

store steininstallasjoner, i hovedsak kledt i lokal Kansas-kalkstein.