Previous Page  2 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 52 Next Page
Page Background Opphavsrett Glass & Fasade utgis av Glass og Fasadeforeningen. Alt innhold i tidsskriftet (tekst og bilder) er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser og omfatter både den trykte og den digitale utgaven, samt nettstedet www.glassportal.no. Glass & Fasade er medlem av Fagpressen og redigeres etter Redaktørplakaten og Vær varsom-plakaten. Glass & Fasade: Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO, tlf. 47 47 47 05, www.glassportal.no – aase@gffn.no Ansvarlig redaktør: Bjørn Glenn Hansen. Redaktør: Harald Aase, mobil: 95 08 42 98, e-post: aase@gffn.no Annonseansvarlig: Mia Vestgården Berg, mobil 995 75 849, e-post: mia@flisatrykkeri.no DIGITAL Fleslands nye fasade Sakraltglass fraLink • Glasssombærendeelement Keramiskblekkpåglass • Herdetglasssom«lerret» UtgittavGlassogFasadeforeningen •Nr.4 -2014 UtgittavGlassogFasadeforeningen •Nr.3 -2014 Polarinspirert glassklinikk Glassbad påFrogner NyeDeichmanske bibliotek Familiebor i«drivhus» GLASS & FASADE //Nr1-2015 Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr1-2015 INTEGRERTESOLCELLEPANELER // SKRÅSTILTEFASADER // BESØK I«BREILI-KASSEN» GEZEPendulo–Funksjonell løsningmed maksimalfleksibilitet. GEZEPendulo systemetbeståravulikeen-og to-fløyede pendeldørermedogutenoverlys samt fastfelter somkan kombineres sammenmeddørfelteneetterbehov.Alle elementtyperharPenduloprofiler ibunnen.Pendulokan kombineresmed standardhjørnebeslag i topp.Systemet kan tilpassesherdet sikkerhetsglass i8eller10mm tykkelse. Bruksområdeneer likevariertesomselve systemet– fraenklevestibyle løsninger til delingavstore lokaler ibygg. ·Skilleveggermellomkontorogkorridor ·Møterom ·Venterompå legekontor ·Butikk fasader ·Vestibyle løsninger iprivateogoffentligebygg. Produkt info: · Integrertdørlukker idobbeltvirkendebunnskinne. ·Dørlukker funksjonutenuttak igulvet. ·Profiler fordørerog fastfelt forhelhetlig løsning. sImPly CleAR BEwEGunG MIt SyStEM GEZENorge Industrivegen34B,2072Dal ·www.geze.no ·Tel.63957200 Det nye PenDulo systemet 1 02 //2015 Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr2-2015 TRENDYSOLAVSKJERMING // BEDRERØYKVENTILASJON JAKTENPÅDETTRANSPARANTE // TODDSAUNDERS // FREMTIDENSVINDUER 1 03 //2015 Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr3-2015 // GLASSOGGLATTEOVERFLATER // NÅRSOLCELLERMØTERVEGGEN // MØTTOMMIEWILHELMSEN // SEKSLAGSGLASS IFASADEN 1 04 //2015 Utgittav GlassogFasadeforeningen //Nr4-2015 JONSVOLLSKVARTALETSMANGEFASADER // KUNSTNERISK IAMSTERDAM // SMARTATRIUM ISTÅLGÅRDEN // ENFREMTID IDRIVHUS? // Nå kan du lese magasinet som inspirerer til bruk av glass i fasade og innredning når du vil og hvor du vil! Vi har samlet årgangene 2012 – 2015 og vil publisere alle kommende utgaver på vår egen hjemmeside. http://glassogfasade-digital.no/