Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

14

04 // 2016

sienner som kan endres av de som holder

til inne i et bygg, skape en forandring i

byrommet og dermed bidrar til å skape

liv, tilkjennegir Jansson.

– Mennesker trives når det ser og opp­

lever liv.

SIGNALBYGG

Erling Pedersen er enig med Jansson.

– Fasaden er ikke bare pynt. Den må

henvende seg til stedet, og sånn sett ikke

bli en øy i byen. En fasade må relatere seg

til byen bygget ligger i, sier han.

Pedersen trekker frem det nye

MedieCity i Bergen, som skal samle alle

mediene i Bergen under ett tak. Det blir

mye glass mot gateplan, og han føler at

han har sett den samme fasaden mange

ganger før. Slik han ser det, blir det mye

samme rytme som går igjen.

Som en motpol trekker Pedersen frem

Operaen i Oslo som han synes er blitt

et veldig flott bygd. Det er ment som et

signalbygg og ment som et bygg som na­

turlig skal stå ut mot resten av Bjørvika.

– Ser vi på Bergen, har byen skiftet

drakt gjennom tidene. Her er det mange

fine smau og bygninger med karakter­

trekk. Da blir det enda viktigere å ba­

lansere det nye og det gamle, prøve å ta

vare på historien og variasjonen som gjør

Bergen så vakker, konstaterer Pedersen.

– Hvis en lager høye og prangende

bygd, bryter en med denne balansegan­

gen. En åpner opp for mer signalbygg,

og det har nærmest vært som en feber

i bransjen. Men det er ikke det vi vil ha,

ikke i en by som Bergen. Det vi ønsker,

er en variert by.

Heller ikke Per Jansson er spesielt be­

geistret for såkalte signalbygg. Han synes

det er bra at det skapes bygg som gir kjen­

netegn til en by, men mener at signalbygg

for ofte handler om å vise seg frem. Slik

han ser det er det ikke nok at et bygg er

stort og det ligger en visjon bak det. En

bør heller frembringe bygg som fungerer

sommøteplasser, rett og slett fordi bygget

og arkitekturen er så bra at mennesker

trekkes til det.

SPENNING

Når det gjelder Bergen, kan Erling Pedersen

bli fortvilet over hva lokale myndigheter

tillater. Det er ikke for ingenting at den er

blitt kalt tilfeldighetenes by. Skal det være så

vanskelig, spør han retorisk.

For ham er det et poeng at nye bygg

skal være med å utvikle byen. Håpet må

være at det som kommer til, blir tidløst

og kan stå seg i mange år. Han erkjenner

at det ikke nødvendigvis er et kriterium

som det er lett å bli enig om, men det nyt­

ter i hvert fall ikke å pynte fasaden med

pastellfarger. Det siste er en dårlig skjult

hentydning til Amalie Skram videregåen­

de skole i Bergen.

Som Pedersen synes Jansson at det blir

for enkelt når det brukes glass med farger.

Arkitektintervjuet

// Fremtidens skapere

Utbyggingen av Solheimsviken i Bergen er for Per Jansson et eksempel på enkeltbygg som kan være spennende, men som har skapt et for monotont byrom.