Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

04 // 2016

Arkitektintervjuet

// Fremtidens skapere

H

ver ny generasjon av arkitek­

ter bringer inn nye tanker og

friske ideer til utviklingen av

den arkitektur vi oppfører i

by og bygder. De bygger vi­

dere på forhistorien, prøver gjerne å bry­

te med etablerte normer og bidrar til at

byggeskikk og -stil ikke forblir i et statisk

vakuum.

Glass & Fasade har snakket med to

studenter ved Bergen Arkitekthøyskole.

Hva slags tanker gjør de seg om fasadens

utforming både i byrommet og som en

del av byutviklingen? Begge holder på

mener han. Pedersen ser gjerne at det blir

vektlagt tid til å spekulere omkring fasa­

den til bygg og det i samspill med glass.

For ham er det viktig med en balansegang

og ikke bare tenke at en skal vise det indre

av bygget.

SKAPE LIV

Per Jansson, som kommer fra Stockholm

og som har jobbet i en by med en bland­

ing av storslått, historisk og moderne ar­

kitektur, fremholder at en fasade må vise

liv. Han synes at det med dagens fasader

ofte går for fort. Det skjer ofte på bestille­

rens vilkår med fokus på økonomi.

– Da mister fasadene kvalitet. Ofte blir

dessverre fasaden bare et overfladisk bilde

som verken sier noe om innsiden eller

omkringliggende kontekst. Den gjenspeiler

ikke sjelen til bygget, hevder Jansson

overfor Glass & Ramme.

– En god fasade skaper et spill mellom

inne og ute, den skal på en måte være

en grense mellom det utvendige og det

innvendige, og samtidig ikke. Dette er

spesielt viktig i urbane miljøer.

Det som dro Per Jansson til arkitekt­

studiet er et ønske om å forstå hva som

skaper bra miljøer enten å bo eller være

i. Hva er det som gjør at mennesker dras

mot visse områder av byen og ikke andre?

For Jansson handler det mye om livet i

seg selv. Hvis det ikke hender noe i et om­

råde, går man bare gjennom det.

– Der har fasaden en viktig rolle, og det

er kanskje noe det tenkes for lite på. For

eksempel hvordan man ved hjelp av per­

med siste år på en diplomutdanning ved

arkitekthøyskolen.

SAMSPILL

Erling Pedersen (30) og Per Jansson (29)

har ulike syn på hva som må vektlegges

i utformingen av fasader, men er begge

enige om at nye bygninger må samspille

med byrommet de skal stå i.

– Utformingen av en fasade er avhengig

av skala og kontekst. For eksempel hvis

du skal bygge på Bryggen i Bergen, må du

ta hensyn til den historiske arkitekturen

som allerede eksisterer, sier Pedersen til

Glass & Fasade.

Han har ikke sans for fasader som blir

kontekstløse, rene fasader. En fasade må

vise hva som ligger bakenfor. For hammå

en fasade være ærlig, vise hva bygget står

for og spille sammen med komponente­

ne i omgivelsene. Han favoriserer ingen

spesiell stil, men vil at fasaden skal være

funksjonell og gjennom det få en opprik­

tig utforming.

– Jeg har en funksjonalistisk tilnærming

til fasaden, erkjenner Erling Pedersen.

Han sier han er fan av glass, men synes

at glass i for stor grad selges inn i pro­

sjekter som transparente hinner som skal

viske ut skillet mellom ute og inne og ska­

pe noe unikt. Det virker som størrelsen på

glassflater gjerne overdrives og ender opp

med å vise alt som ligger bak fasaden, noe

som ødelegger spenningen mellom inne

og ute.

Det er flott å eksponere det innvendige,

men resultatet blir veldig lik arkitektur

I følge Erling Pedersen er Grieghallen er

eksempel på et vellykket signalbygg i

Bergen. Foto: Willy Haraldsen / NTB scanpix