Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

04 // 2016

Fasaden må gjenspeile et byggs sjel og samtidig virke i et samspill med byrommet

det oppføres i. Det hevder to arkitektstudenter ved Bergen arkitekthøgskole som

begge legger vekt på balansegang som et viktig arkitektonisk element.

Tekst og foto:

Otto von Münchow

levendegjøre

STUDENTER VIL

BYEN