Previous Page  18 / 56 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 56 Next Page
Page Background

18

Som boligprosjekt stiller Stabburveien

14 i særklasse på flere måter. Det første

er beliggenheten: Leilighetene ligger i et

fasjonabelt og svært populært boligom-

råde med fantastisk utsikt over Nordås-

vannet og Gamlehaugen der konge-

familien bor når den besøker Bergen.

Alle leilighetene har sørvestvend-

te, store balkonger eller terrasser som

varierer i størrelse mellom 44 og 120

kvadratmeter. Ingen av leilighetene

skjermer for hverandre, og alle har der-

for like gode solforhold. Med sine 167

kvadratmeter er leiligheten romslige, og

de har alle den samme, gode og arealef-

fektive planløsningen.

– Både byggene og de enkelte leilig-

hetene har meget høy standard der vi

har tatt i bruk flotte materialer, forteller

prosjektleder Per Terje Bolstad i Backer

Bolig. Det er Backer Bolig som er bygg-

herre.

Lydskjerming

Det som det kanskje spesielt er lagt vekt

på, i følge Bolstad, er lydskjerming. 100

meter nedenfor leilighetskompleks-

et i Stabburveien går nemlig hoved-

Luksusleiligheter

med lyddemping

Beliggendepå toppenavenskrentmedenstorslått panoramautsikt

overBergenSør. Høybyggestandardmedvekt påglassdetaljer og lyddemping,

spennendeutstyrt og ikkeminstmangevedlikeholdsfrie løsninger.

Slikmået nyoppført boligprosjekt påStoretvedt best kunnebeskrives.

Tekst og foto

Otto vonMünchow