Glass & Fasade nr. 3 – 2019

44 03 // 2019 Naturlig ventilasjon I Smaragden er det naturlig ventilasjon gjennom diverse lufteåpninger i fasaden. Inform Design kartla hvor disse åpningene burde plasseres (Figur 14). Etter en diskusjon med White Arkitekter komman fram til at det sannsynligvis ville være behov for ventilasjonsåpninger i 50 prosent av de markerte områdene. Disse åpnes når innetemperaturen er høyere enn 22 ° C. Når utetemperaturen er lavere enn 16 ° C, lukkes de for å unngå lokalt ubehag på grunn av kald trekk. Dette gir en ventilasjonseffekt i overenstemmelse med den britiske CIBSE Guide A-standarden for naturlig ventilerte områder med åpninger på mer enn en av sidene. På dette stadiet ble det ikke vurdert eller testet lufting gjennom takvinduene. Solskjerming og valg av fasadeglass I Smaragden ønsket man å bruke såkalte «frit» som solskjerming. Keramiske komponenter printes på utsiden av det ytterste glasslaget, eller på innsiden av lamineringen. Dette printet/trykket, altså den nedbrente keramiske fargen slik den fremstår etter at den er brent fast i glasset, betegnes som «frit». Frit kan være jevnt eller ujevnt fordelt. Jo tettere komponentene printes, desto større blir solskjermingseffekten. Tettheten av frit påvirker også utsikten. Jo høyere tetthet, desto mindre utsikt. Frit er en enkel og forholdsvis rimelig form for solskjerming som heller ikke krever mye vedlikehold. TESTING AV GLASS Beregninger og effekt av to ulike typer fasadeglass ble også foretatt etter femtrinns «innenfra og ut-metoden». Det første fasadeglasset man testet (alternativ 1) var et klart tre-lags lavenergi solbeskyttelsesglass 70/37. Det andre fasadeglasset (alternativ 2) var et tre-lags solbeskyttelsesglass 60/28. For å unngå overoppheting viste det seg at alternativ 1, et klart tre-lags lavenergi solbeskyttelsesglass 70/37, ville kreve mere frit enn alternativ 2 (Figur 12 og 13). Ved valg av glasstype måtte man også ta hensyn til at høy tetthet av frit gav redusert utsikt. Etter diskusjon med arkitektene ble alternativ 2, et tre-lags solbeskyttelsesglass 60/28, valgt for takvinduene, mens for de vertikale fasadene valgte man alternativ 1, klart tre-lags lavenergi solbeskyttelsesglass 70/37. %-vis andel av frit. Figur 12: Behovet av frit ved klart tre-lags lavenergi solbeskyttelsesglass 70/37 (alternativ 1). Figur 14: Det vil være behov for lufteåpniger i 50% av de markerte områdene. Figur 13: Behovet av frit på tak og vertikale fasader ved tre-lags solbeskyttelsesglass 60/28 (alternativ 2).

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy