Glass & Fasade nr. 3 – 2017

03 // 2017 41 Reportasje // Glasstrapp M ed rekkverk i buet glass og trappetrinn i ulike vinkler var oppmålingen svært utfordren- de. For å gi tegneren et riktig underlag var presise målinger viktig. Jeg var på byggeplassen tre ganger for å være sikker på at jeg hadde full kontroll. Jeg laget et nullpunkt, og brukte det samme punktet i forbindelse med ved mon- teringen, forteller prosjektleder Rune Kristiansen i Brødrene Midthaug AS re- gion Øst. I fjor høst ble Midthaug kontaktet av daværende Tronrud Bygg, som var to- talentreprenør for utbyggingen av AKA- bygget på Hønefoss. – Det er ikke første gang vi har prosjek- tert en trapp med buete trinn. Men tid- ligere har det dreid seg om spindeltrapp. Kun festet med braketter/punktfester ville trappa blitt vinglete. Derfor laget vi en ramme i stål, som trappetrinnene lig- ger i. En løsning uten avstivning er ikke et alternativ for en trapp som denne, slår Kristiansen fast. Trappen er 3,5 meter høy, og har derfor et mellomrepos. Glasstrinnene er innfelt i stålrammene som er boltet til vanger. Håndløperne er i syrefast stål. I 8. etasje er rekkverket som en naturlig fortsettelse av trappa ut til begge sider, og gir atriet en estetisk helhet. I rekkverket er det to sprang med 4 centimeters forskyvning. – Vanligvis sender jeg montørene teg- ningene. Her ble jeg med, for å være sik- ker på at det ble riktig. Monteringen gikk greit, selv om også den var tidkrevende, medgir Kristiansen. Midthaug har prosjektert trappen, pro- dusert stålet og utført montasjen. Glasset er levert av Modum Glassindustri AS, med unntak av det buete glasset. Det er levert av Profilglass NOR AS i Elverum. Alt glasset er herdet og laminert. I rek- kverket og buene er det 2-lags 16,76, mens trappetrinnene er i 3-lags 31,52. GODT SAMARBEID – Byggherren hadde fra første stund en idé om hvilket uttrykk de ønsket, og det ga oss et godt utgangspunkt. Samspillet med byggherre og entreprenør har vært godt, og alle parter har kommet med inn- spill underveis, forteller Kristiansen. Byggherren ønsket LED-lys plassert i himlinger av tre i de to sprangene fra 8. etasje. – Vi foreslo stålplater i bueform. Vi vil ha full kontroll på at glasset passer til buen. Tre ville blitt mye mer komplisert, sier prosjektlederen. Han synes det er moro å levere en så unikt produkt. Glasstrappa er blitt et flott referanseprosjekt. Brødrene Midthaug AS ble etablert i 1947 av brødrene Karsten og Olav Midthaug. Bedriften er landets største produsent av trapper, rekkverk og balkonger, med tilhørende tjenest- er. Brødrene Midthaug er delt inn i fem salgsregioner, samt seks agenter som betjener mindre områder. Hovedkontor og produksjonslokaler ligger på Kleive i Molde kommune. Midthaug har i dag omlag 115 ansatte. ROBUST OG SKJØRT Administrasjonssjef Guro Cath. Thoresen i AKA har samarbeidet med interiørarkitekten om innredningene i 7. og 8. etasje. – Vi opplever at det er blitt en god trapp. Den er massiv, samtidig som den I HØNEFOSS ROBUST OG ELEGANT // FAKTA Byggherre: AKA Type bygg: Påbygg kontor Totalentreprenør: Tronrud Bygg Arkitekter: Halvorsen & Reine Interiørarkitekt: Creative Design ved Tone Hoghness Trapper og rekkverk: Brødrene Midthaug PROSJEKT: GLASSTRAPP Den nye glasstrappa i AKA-bygget blir lagt merke til og kommentert. Trappen svinger seg smekkert mellom 7. og 8. etasje, i et påbygg til allerede eksisterende bygningsmasse. Brødrene Midthaug har hatt oppdraget, som bød på tidkrevende oppmålinger. Tekst: Guro Waksvik Foto: Hans Petter Smeby/Lammhult er estetisk pen sett fra et designmessig ståsted. Jeg liker kontrasten mellom det robuste og det skjøre. På et vis er trappen ruvende. At den er i glass gjør at den visu- elt tar mindre plass i rommet, sier hun og fortsetter: – Jeg er imponert. Oppgaven ble løst på en eksepsjonelt god måte, både teknisk og estetisk. Det er fascinerende hvordan de har klart å bue glasset. De besøkende legger merke til trap- pa, og mange kommenterer den. Prosjektansvarlig Morten Kristiansen i AKA er også godt fornøyd. – Trappa er resultatet av godt samar- beid mellom Midthaug, entreprenør og oss. Trappa ble så slank og fin, og er som et smykke i rommet, sier han. Pulverlakkert stål og glass krever lite ved-likehold utover regelmessig vasking. AKA ble etablert i 1977. Visjonen er å bli Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses han- delsnæringseiendommer, med hovedvekt på dagligvare. Det er fascinerende hvordan de har klart å bue glasset.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy