Glass & Fasade nr. 3 – 2017

28 03 // 2017 Fasader i aluminium // Muligheter og løsninger Det er relativt enkelt å sikre egenskapene til en glassfasade i basisutførelse med bærestruktur av aluminium eller stål. Større utfordringer venter i det fasaden tilføres tilleggskomponenter av ulike slag. Vi ser nærmere på hva som skal til for at design og funksjon skal kunne samvirke på best mulig måte. S ystemløsninger for glassfasader har gjennomgått en kontinuerlig utvikling over mange år og prosessen pågår kontinuerlig, primært for å utvide arkitektoniske begrensninger. Mye handler om at bærestrukturen skal kunne takle større og tyngre glass, større spenn eller håndtere kompliserte geometriske uttrykk. Alt dette samtidig som strenge krav til isolerende egenskaper og tetthet opprettholdes. Dagens systemfasader gir arkitekten stor frihet, men en skal være klar over at løsninger som tøyer leverandørenes oppgitte grenser samtidig reduserer sikkerhetsmarginene for viktige tekniske funksjoner. Eksempelvis kan fasader under gitte betingelser konstrueres med svært slanke profiler, noe som gir et ettertraktet designutrykk. Samtidig innebærer løsningen en redusert aksept for bevegelser i bakenforliggende primærkonstruksjon som gjør det svært viktig å respektere anbefalte bruksområder for en slik fasade. Tøyes grensene for maksimalt anbefalte formater på åpningsbare elementer vil dette på en eller annen måte påvirke egenskapene. Montert i et fasadesystem skal i tillegg kreftene vinduet eller døren utsettes for overføres på en sikker måte til dette. En systemfasade består i utgangspunktet av selve bærestrukturen av aluminium eller stål. Glass kommer fra en ekstern produsent, men utgjør en forutsigbar komponent der egenskapene er klart definert. Tette felt bygges imidlertid alltid opp individuelt og krever i visse tilfeller spesiell oppmerksomhet for å eliminere svakheter. med tilleggskomponenter Aluminiumfasader Tekst: Thomas Aasen Tilleggskomponenter i fasaden Dører og vinduer er supplerende komponenter som monteres inn i fasaden. Disse utsettes ofte for krevende belastninger som ved mangelfull montasje vil svekke fasadefunksjonen eller gi skader. Tette isolerte felt krever spesiell oppmerksomhet for å sikre tilstrekkelige isolerende egenskaper. Når elementet splittes opp med et ytre glass som er ventilert i bakkant utfordres løsninger for tilfredsstillende isolasjon ytterligere. Enkelte komponenter monteres utenpå selve fasadelivet slik at lastene disse utsettes for må ledes gjennom fasadens ytterhud og inn til bærestrukturen. Utvendige solskjermingssystemer er typiske eksempler, men utvendige dekorelementer og baldakiner må håndteres på liknende måte. Kabelføringer fra solskjerming eller solcellepaneler er eksempler på andre Dører monteres inn i fasadesystemets fals. Det er viktig å benytte systemer som sikrer direkte forbindelse mellom åpningselementet og fasadens bærestruktur. Arkivfoto: Jo Brenden komponenter som må føres gjennom ytterhuden og som dermed utfordrer fasadens tetthets-egenskaper. Alle utvendige påhengsfasader skal i dag CE-dokumenteres etter standarden EN 13830. I tillegg til mange andre mulige krav er U-verdier, regn- og vindtetthet viktige parametere som skal verifiseres. Alle avvik fra allerede utprøvde løsninger vil kunne påvirke en eller flere av egenskapene, noe en skal være klar over når en eventuelt ønsker å avvike fra utprøvde og dokumenterte konsepter. Vi skal se nærmere på de enkelte situasjonene og hva som er viktig å påse for at design og funksjon skal kunne samvirke på best mulig måte. VINDUER OG DØRER Disse komponentene monteres inn i fasadesystemets fals på samme måte som et fast glass ved at karmprofilene er tilpasset dette formålet. Vinduer slår gjerne innover, betjenes kontrollert og vil sjelden gi utfordringer, mens dører krever større oppmerksomhet. De utsettes gjerne for hyppige og større mekaniske belastninger. Utadslående dører vil også kunne påføres betydelige vindkrefter. Dersom døren kun klemmes inn i fasadefalsen som et glass eller fastfelt oppnås ingen direkte kontakt med systemets bærestruktur og elementet vil i verste fall kunne vri seg ut av falsen. Derfor er det for utprøvde systemer utviklet løsninger som sikrer direkte forbindelse mellom åpningselement og fasadens bærestruktur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy