Glass & Fasade nr. 1 – 2020

8 01 // 2020 Glassklart // Ferry Smits Seniorrådgiver Ferry Smits i Rambøll ser god utvikling i bransjen, med smarte løsninger og høy kvalitet. Moderne og effektive prefabrikkerte elementer gir kortere byggetid. – Men jeg spør meg om de er beregnet for vått og kaldt norsk klima. D et er nybrottsarbeid. Bransjen vil framover, og utviklingen av produkter i glass- og fasadebransjen er enorm. Men vi må sikre at det skjer forsvarlig. Dessverre har jeg sett prosjekter der det ikke har gått så bra, medgir Smits. Går noe galt, blir seniorrådgiveren i Rambøll ofte kontaktet. Det kan handle om skader og mangler i fasader, glassprodukter og rekkverk, og om montering som er gjort feil. Plater, glass og rekkverk har falt ned. Det kan i verste fall få alvorlige konsekvenser. – Glassrekkverkene er bedre i dag, men vi ser fremdeles feil og mangler. Aluminiumfasader har blitt plassert feil i isolasjonssjiktet, noe som har gitt store varmetap. Det handler mye om hvordan detaljeringen er utformet. I flere tilfeller har også glass falt ned fordi det ikke har vært korrekt montert eller på grunn av manglende prosjektering. Nylig skjedde det her i Trondheim, heldigvis uten personskader. Det er ikke første gang. Utvikling av standardiserte produkter tvinger seg fram. Elementene som produseres i Europa og andre steder i verden, blir brukt i stor skala, også i Norge. Prefabrikkerte fasader gir rasjonell bygging, og blir mer og mer ettertraktede. Men det gir oss noen utfordringer. – Generelt er glassbransjen moderne og framoverlent. Det har skjedd mye positivt, men dersom bygningsfysikk og statikk ikke blir ivaretatt, kan konsekvensene bli store. Dokumentasjon og sikring kan og må bli bedre, understreker Smits. ENERGISERTIFISERINGER – Fra 2008 ble det lagt større og større vekt på bygningsrelaterte energitiltak. Før det, var bransjen mest opptatt av tette fasader. Nå er energibruk under produksjon et aktuelt tema. Han er opptatt av energiberegninger, bygningsfysikk og bærekraft, men stiller spørsmål vedden virkelige verdiskapningen i enkelte av sertifiseringsordningene. – I dag snakkes det om bærekraft når det gjelder absolutt alt. Det kan bli et alibi. Istedenfor å bevare, bygges det nytt. Energisertifiseringen mister noe av Tekst: Guro Waksvik Når bærekraft blir alibi Rambøll var energi- og bygningsfysikkrådgiver, og utviklet de helhetlige fasadeløsningene da Lerkendal Hotell skulle bygges. Bygget har høye energi- og miljøambisjoner, og blir kalt Nordens mest energieffektive hotellbygg. Foto: Voll Arkitekter Seniorrådgiver Ferry Smits i Rambøll mener det har skjedd mye positivt i glass- bransjen. – Men dokumentasjon og sikring kan og må bli bedre, hevder han. Foto: Julia Naglestad

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy