Glass & Fasade nr. 1 – 2019

Xxxxx // Xxxxxx 38 01 // 2019 Herdet eller varmeforsterket laminert glass er blitt et nær sagt obligatorisk byggemateriale i norske byggeprosjekter. Uansett om vi snakker om boliger, næringsbygg eller en kombinasjon av disse. Prosjekteres det med laminert glass i utvendige konstruksjoner, er det viktig å være klar over at laminert glass, under gitte forhold, kan delaminere. Vi gir deg her tips om hvordan man kan forebygge delaminering i for eksempel glassrekkverk. F or å gjøre floatglass i stand til å imøtekom- me de krav som stilles til moderne bygge- materialer går glasset gjennom forskjellige bearbeidingsprosesser. Bearbeidet glass gir materialer med høy motstandsdyktighet både mot mekanisk og klimatisk påkjenning. Laminert glass består av to eller flere glass limt sammen med én eller flere folier av egnet kvalitet. Glassene kan være av ulik tykkelse og ha ulike egenskaper, tilpasset bruksområdet. Folien eller foliene, kan være av forskjellige plastiske materialer og tykkelser, og ha ulik elastisitet, stivhet, farge og transmisjon. Lamineringen skjer under varme og trykk, hvor glassene og folier limes sammen. Ved brudd i glasset vil glassbitene sitte fast i folien, og faren for kuttskader er i praksis eliminert. Produsenten av laminert glass skal dokumen- tere produktets egenskaper i henhold til NS-EN 14449, som er den harmoniserte produktstandarden for laminert glass. NS-EN 14449 fastsetter hvilke egenskaper produsenten skal angi og hvordan han skal angi disse. Laminert glass skal være CE-merket. DELAMINERING Produksjonsfeil, klimatiske påkjenninger, feil montering, feil bruk eller prosjekteringsfeil kan likevel føre til at laminerte bygningsglass delaminerer. Delaminering innebærer at folien som binder glassene sammen mister sin vedheft til glassoverflaten. Delamineringen fremstår som blærer og/eller misfarging og starter i de aller fleste tilfellene fra glassets kant eller ved hullboringer. Se bilde 4 og 5 . PRODUKTETS OPPBYGNING I laminerte glass hvor det benyttes herdede glass må folien ta opp mulige ujevnheter i glassenes overflater. Om folien ikke har tilstrekkelig tykkelse kan delaminering oppstå. Formater med skarpe vinkler, som for eksempel parallellogram- eller trekantformede DELAMINERING i laminert bygningsglass Tekst: Bjørn Glenn Hansen/Harald Aase Laminert glass i rekkverk har ulik tykkelse og folien kan være av forskjellige tykkelser, og ha ulik stivhet og transmisjon. Tar man de rette forholdsregler gir laminert glass brukerne varig kvalitet på sine rekkverk.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3Mzgy