Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

01 // 2015

mykt glass ser vi skyggespillet i glasset.

Varmt glass er å se lysene inne omkvelden.

STERKE SAKER

Tjøme-arkitekten kombinerer gjerne

glass med andre materiale; tre, stein, stål

eller betong. Han bruker gjerne mørke,

harde tresorter, for eksempel den au-

stralske tresorten jarrah og den afri-

kanske tresorten sapelli fordi de er godt

egnet i vårt klima hvis man ønsker en

vedlikeholdsfri fasade. Sedertre og eik

er også blant førstevalgene, men sibirsk

lerk holder Breili seg unna.

– Sibirsk lerk bruker jeg ikke. Den

kommer ikke fra Sibir. Den kommer fra

Russland med litt stempler på og er ge-

nerelt av dårlig kvalitet.

Men tilbake til glass: I tidligere tider

var glasset så tynt og porøst at man måt-

te ha spiler til å holde glasset, derav de

smårutete vinduer.

–Deterigrunnendetjeggjørogså,men

bare i et helt annet format. Mitt «små-

rutete vindu» utgjør hele fasaden. Glas-

set nå er en helt annen produksjon enn

de gamle rutene, og de tåler å være to –

tre meter uten noe problem. Og det kan

godt være tre meter høye, men hvis de

skal være tre meter brede, så blir de vel-

dig, veldig tykke. Er det bare en meter

bredt, så er det et spenn som er veldig

mye mindre, som gjør at det blir en for-

nuftig pris. Prisen på glass er avhengig

av hvor tykt glasset er. Det er arealene

som avgjør om man kan klare seg med

4 millimeter glass, eller om man må opp

i 8 millimeter.

– Fysisk sett så hadde det vært mulig

å lage 12 meter glassfasade i ett stykke,

men det hadde ikke vært noe intelligent

å gjøre det, forklarer Breili, og fortsetter:

– Det er jo utrolig vanskelig å frakte det

dit det skal, og det vil også bli veldig tykt

og dyrt.

Han fnyser når vi uttrykker bekym-

ring for glassknusing.

– Glass er sterkt som bare det, glass er

jo stein, det er bare smeltet stein. Glass

kan være vesentlig sterkere enn mange

andre materialer som er helt vanlige å

bruke. Dette her er jo ikke noe sterkere

enn glass, sier han og peker på en bryter

i plast.

– Eller denne gipsplaten her, den er

ikke like sterk som en glassplate er. Jeg

kan sparke i dette glasset som er herdet,

Lys, lys og atter

lys. Tilgang på lys

fra begge fasader

og tak gir «hytta»

et Breili stempel.

Eller tilnavnet

«Breili-kasse». I

denne stuen føler

man ikke at man

sitter i en kasse…