Previous Page  51 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 51 / 52 Next Page
Page Background

Ikke alt fra 60- og 70-tallet

var like bra

Isolerglassvinduer fra perioden 1965-75 kan inneholde miljøgiften PCB og skal behandles som farlig avfall

når de kasseres. Som importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til å være med i en returordning

for PCB-ruter, og siden 2002 har Ruteretur vært bransjens egen returordning for disse vinduene. Vi er et

sikkert valg for deg som ønsker å være trygg på at dine forpliktelser blir ivaretatt.

Er du importør eller produsent av isolerglass er du pliktig til

å være med i en returordning. Se

ruteretur.no

B AT e S U n i T e d

F o t o : i s i d o r