Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

01 // 2015

Fra innholdet

KASSEARKITEKTUR?

– Min arkitektur er basert på helt vanlig

modernisme, norske moderne hus. Kall det

gjerne kassearkitektur, sier arkitekt Rune

Breili. Vi synes mange av kassene er riktig

så fine.

Side 6-12

SKRÅBLIKK PÅ FASADEN

Ved å skråstille en fasade åpner det seg

flere estetiske muligheter. Lars Aas

Kjebekk påpeker at en skråstilt fasade

gir flere visuelle og tekniske muligheter.

Side 16-18

UVANLIG KJØPESENTER

Nyåpnede Paleet kjøpesenter skiller seg

ut med å fremstå med et fantastisk inter-

iør preget av kobber, skinn og glass.

Side 36-39

VIL LÆRE MER OM SOLCELLER

Undervisningsbygg har som mål at elevene skal lære hva strømsparing og energibe-

vissthet handler om. Eiendomsselskapet skal bruke bygget som et læringsprosjekt, både

overfor elever, arkitekter og utbygger.

Side 30-31

SMART PLANLAGT FASADE

I forbindelse med rehabiliteringen av Berge-

landsgården i Stavanger begynte byggherre,

arkitekt, og fasadeentreprenør å diskutere mu-

lige løsninger på et tidlig tidspunkt. Erfaring-

ene som er høstet blir nyttige å ta med seg i et

stadig voksende rehabiliteringsmarked.

Side 22-24