Previous Page  45 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 45 / 52 Next Page
Page Background

45

01 // 2015

FLEKSIBLE LØSNINGER

Bygningen bæres primært av et rombe-

formet konstruksjonssystem i stål, som

er plassert umiddelbart innenfor fasaden.

Systemet fungerer som et arkitektonisk

element, og frigjør samtidig bygningen for

søyler. En løsning som gir maksimal flek-

sibilitet for medarbeiderne i kontorareale-

ne. Fleksibiliteten gjør det mulig å variere

mellomåpne kontorer, lukkete celleromog

møtelokaler.

Under bygget ved det ene hjørnet er

det fri passasje og utsyn mot Glasskuben

og havnen. I tillegg til fleksibilitet er

bygningens indre betinget av kravet om

funksjonalitet og effektivitet. Den typiske

etasjeplanen er i en Z-form rundt to atri-

er, som sikrer at alle arbeidsplassene har

godt dagslys og utsikt. For arkitektene

har lys og utsyn for alle vært avgjørende

for designet.

Bygningens mangefasetterte glass-

fasade speiler både dagslys og de umid-

delbare omgivelsene. Det doble glasset

har integrert solavskjerming og gir byg-

get mulighet til å tilpasse seg de skiften-

de lysforholdene. Glassfasaden endrer

derfor karakter med årstidene. Utvendig

er glasset dekorert med et diskret silke-

trykk, som skjermer for solen samtidig

som det skaper atmosfære i havneom-

rådet.

REFLEKSJONER I VANN

Uteanlegget designet av SLA ble innviet i

mai 2011. Det har fått navnet Skyen etter

tåken av vann som dannes rundt de man-

ge fontenene som går av og på etter et gitt

system. Rislende vann og vannspeil reflek-

terer omgivelsene med forbipasserende,

arkitektur og skiftende vær, noe som gir

Københavns innbyggere anledning til å

oppleve sol, vind, regn og gråvær som

attraktive og sanselige begivenheter. Når

mørket senker seg får vannspeilet en blå-

grønn belysning, som kan minne om glø-

dende morild.

Sammen interagerer Skyen og Krys-

tallen med omgivelsene i et byrom som

endrer uttrykk med været. Samtidig

komplementerer Skyen og Krystallen

hverandre.

PRISVINNER

Verdens største arkitekturnettverk, Arch-

Daily, kåret Krystallen til vinner av arki-

tekturprisen Årets Bygg 2011 i kategori-

en Kontorbygg. Men ikke nok med det.

Krystallen har også vunnet Emirates

Glass LEAF arkitekturpris i kategorien

Beste Strukturelle Design 2011, og Euro-

pean Steel Design Award 2011. I tillegg

ble bygget nominert til World Archite-

cture Festival 2011 arkitekturpris og den

lokale københavnske arkitekturpris Årets

Det er mulig å variere mellom åpne kontorer, lukkete cellerom og møtelokaler. For arkitektene har det vært viktig

at byggets brukere skal ha lys og utsyn.

Arne 2012. Uteanlegget Skyen ble tildelt

diplom av Foreningen Hovedstadens

Forskønnelse 2011.

I samarbeid med Link Arkitektur har

schmidt, hammer & lassen tegnet Nord-

lyskatedralen i Alta. Katedralen ble inn-

viet av kronprinsesse Mette-Marit i 2013.