Previous Page  44 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 44 / 52 Next Page
Page Background

44

01 // 2015

Krystallen ble offisielt innviet i 2011.

I underkant av 400 ansatte i Nykredit har

sin arbeidsplass i bygget, som har fått

flere priser.

Uteanlegget har fått navnet Skyen. Når

mørket senker seg får vannspeilet en blå-

grønn belysning som minner om glødende

morild.

Arkitektene i Schmidt Hammer Lassen og landskapsarkitektene i SLA samarbeidet om bygget og uteanlegget. Underveis i prosessen ble de enige om at bygget

skulle løftes opp og nærmest sveve over plassen.