Previous Page  43 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 43 / 52 Next Page
Page Background

43

01 // 2015

– Vi jobbet konstruktivt med flere

romlige modeller. Til slutt endte vi opp

med tre former; trekant, krystall og drå-

pe. Hver med sine kvaliteter, forteller

Kim Holst Jensen i SHL.

Modelleringsarbeidet krevde mye

plass. SHL i Aarhus har et arbeidsrom

der grupper med arkitekter kan arbeide

på tre til fire modeller om gangen. Der

kan de inspirere hverandre, leke, disku-

tere og konkurrere, og trenger ikke rydde

pultene ved arbeidsdagens slutt. Parallelt

med den romlige tilnærmingen brukte

de virtuelle 3D modeller for å prøve å

definere og detaljplanlegge ideene.

EN DYNAMISK PROSESS

Tidlig i prosessen hadde arkitektene

også møter med landskapsarkitekt Stig

Lennart Andresen i SLA Landskabs-

arkitekter. SLA hadde fått oppdraget

med å designe plassen bygget skulle ligge

på. I samarbeid ble de enige om at bygget

ikke skulle ligge midt på eller ved siden

av plassen, men faktisk over. Dette var et

hittil uutforsket konsept.

– Vi var inspirert av en visjon Ny-

kredit hadde om å lage et bytorg med en

stor skulptur. I arbeidsmøtene vi hadde

med SLA gikk vi bort fra tanken om en

åpen plass dedikert til kunst. Vi bestemte

oss for å la bygningen og arealet sammen

danne en enhetlig form. Ingen bygning

uten plassen, ingen plass uten bygning-

en. Dette hadde sjelden blitt forsøkt før

og det ble et nøkkelparameter i tilvir-

kningsprosessen, forklarer Holst Jensen.

Teamet besluttet å løfte bygget opp,

Prosjekt //

Krystallen og Skyen

Adresse:

København

Type prosjekt:

Nybygg med tilhørende uteanlegg

Byggherre:

Nykredit

Arkitekt:

schmidt hammer lassen architects

Landskapsarkitekt:

SLA Landskabsarkitekter

Areal:

6.850 m2

Oppført:

2008 – 2010

Offisielt innviet:

2011

Ingeniører:

Grontmij Carl Bro A/S og BuroHappold

Engineering

Byggherrerådgiver:

Alectia

Det er mulig å

passere under

bygningen sam-

tidig som en kan

spasere rett inn i

byggets hjerte.

Et rombeformet konstruksjonssystem i stål plassert umiddelbart

innenfor fasaden bærer bygningen. Dette frigjør bygget for søyler.

slik at det ble mulig å passere under byg-

ningen. Samtidig skulle det være mulig å

spasere rett inn i hjertet av bygget. Ved

å løfte hjørnene av modellene oppover,

så det ut som bygget svevet over bakken.

Etter testing med de tre formene ble det

snart klart at den krystallinske formen

egnet seg best. Fra alle vinkler kunne

bygget da betraktes som en skulptur.

SHL ønsket også å samarbeide med in-

geniørenepå et tidlig stadiumi prosessen.

Arkitektene kontaktet BuroHappold En-

gineering, presenterte modellen og for-

klarte i detalj begrunnelsen for det til-

synelatende komplekse designet.

– Vi presenterte en prosess snarere enn

et produkt. Ingeniørene stilte spørsmål og

foreslo løsninger, uten at det gikk ut over

hovedideen, forteller Holst Jensen.

Han mener det er viktig å involvere alle

parter i prosessen så tidlig som mulig.

– Den dynamiske prosessen gjør at ar-

kitektene genererer ideer samtidig som

de får innspill fra andre. For et godt re-

sultat er det viktig av avgjørelser blir tatt

på rett tidspunkt, understreker han.