Previous Page  22 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 52 Next Page
Page Background

22

01 // 2015

– Tradisjonelt tegner vi prosjektet ferdig

før det legges ut på anbud. I forbindelse

med dette prosjektet begynte vi å dis-

kutere mulige løsninger med fasadeen-

treprenøren på et tidlig tidspunkt. Våre

ønsker om et visuelt uttrykk kombinert

med fasadeentreprenørens kunnskaper

og meninger har gitt gode resultater,

sier sivilarkitekt og daglig leder Anne

Rehabilitering

// Bergelandsgården i Stavanger

Helt fra prosjekteringsfasen har rehabiliteringen av Bergelandsgården i Stavanger

sentrum vært et samarbeid mellom fasadeentreprenør, arkitekt og byggherre. Nettopp

et faglig samarbeid på tvers er et etterlyst virkemiddel for å bygge nettopp det man har

planlagt. Prosessen i Stavanger har vært spennende og lærerik for alle parter.

Tekst og foto:

Guro Waksvik

Brit Hodne i Leiv Nes Arkitekter AS i

Stavanger.

Bergelandsgården i Stavanger sentrum

ble opprinnelig bygget for Stavanger In-

dremisjon i 1985. Bygget nærmet seg

30 år og var modent for rehabilitering.

Byggherren ønsket lysere interiør og ny

fasade. Våren 2012 gikk arkitektopp-

draget til Leiv Nes Arkitekter AS. Videre

tok prosjektleder og byggherrens repre-

sentant, Torstein Gjesteland, kontakt med

HubroHansen AS i begynnelsen av 2013.

– Han lurte på om det var interessant

for oss å rehabilitere en gammel bygård i

sentrum. Det er sjelden vi får være med

i prosessen fra et så tidlig tidspunkt.

Nå fikk vi anledning til å være med på

å optimalisere underveis, forteller ad-

Tett samarbeid

OM NY FASADE