Previous Page  21 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 52 Next Page
Page Background

21

01 // 2015

– Vi har brukt standardløsninger. Men vi måtte løse noen av de tekniske

utfordringene underveis. Et annet forhold vi måtte ta hensyn til var at det

skulle være drift i bygget i byggeperioden, sier Bjar.

Han er blitt fornøyd med sluttresultatet.

– Hovedtyngden av dette bygget er det fargede glasset i fasaden. Vi job-

bet mye med å definere og gjenskape de originale fargene. Fargen, som var

lakkert på baksiden av glasset, var vel bevart, men ikke dermed sagt enkel

å hente tilbake.

Det nye fasadeglasset er av typen Emalitt fra SAS Glas i Nederland.

– Vi samarbeidet tett med SAS Glas for å finne tilbake til rett og original

farge. Vi sendte prøver av det gamle glasset til Nederland for å gjennomføre

analyser. Resultatet er bitt bra. Vi har greid å visuelt gjenskape de fire øver-

ste etasjene. Teknisk har vå fått en fasade med en total u-verdi på 0,9, sier

prosjektleder Egon Andersen hos GlassTeam AS.

TILPASSET SYSTEM

Fasadeentreprenøren, GlassTeam AS, har bygget ferdige curtain wall-mo-

duler i fabrikken på Øra i Fredrikstad. På byggeplassen måtte modulene

kompletteres og monteres sammen. Modulene er festet på eksisterende bæ-

resystem.

– Vi har bygget modulene, basert på et standard fasadesystem, på fa-

brikken, Men blant annet, siden bygget er buet, måtte vi sammen med

arkitekt gjøre justeringer, basert på våre produksjonstegninger, underveis,

sier Andersen.

Spesielt måtte det tilpasning til utvendig og kledning og kabling innven-

dig. Dog greide vi likevel å sikre at det var drift i bygget underveis. God

logistikk og effektiv montering gjorde at små arealer hadde åpne fasader

samtidig. Sånn sett var det et rasjonelt prosjekt, sier Egon Andersen.

DETALJENE

Det er benyttet standard fasadesystem Schüco FW50+HI, med detaljer utar-

beidet av arkitekt og fasadeentreprenør. Åpningsvinduene er av typen Schüco

AWS 70HI. Profiler og innvendig side av fyllinger er lakkert i RAL 9007.

Glass i åpningsrammer er 3-lags energi- og solreflekterende glass type

Cool-lite SKN 165. Dette er kombinert med varm kant, argon og Bioclean

«selvvaskende glass». Lystransmisjon 54 %, solfaktor er 30 %. Glassene

ble produsert og levert av Saint-Gobain Bøckmann AS, Fredrikstad. Glas-

sets U-verdi er kun 0,5 W/m²K, total U-verdi for hele konstruksjonen er

0,9 W/m²K.

Denne fasadetypen finner vi igjen i arkitektur fra 60- og 70-tallet i mange byer

i Norge. I Fredrikstad er den ivaretatt på en god måte.

Technoform Glass Insulation GmbH

Matthäus-Merian-Straße 6 | D-34253 Lohfelden

Phone: +49 561 9583 100 | Fax: +49 561 9583 121

www.glassinsulation.de

|

info@glassinsulation.de

TGI

®

-Spacer M:

Re-designing the world of Warm Edge.

The key to success: Providing innovative solutions to complex requirements.

The M is the logical successor to the TGI

®

-Spacer, which is based on versatility.

A variety of possible combinations can be used to create your optimum solution.

Make use of:

Increased rigidity

Higher productivity

Improved processability

NEW