Previous Page  20 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 52 Next Page
Page Background

20

01 // 2015

F

okusgården het opprinnelig Idungården og var Fredrikstads første

høyhus. Huset, som er tegnet av Arne Bang Larsen i 1962, består

av seks etasjer og har en buet fasade mot byens stortorv, som også

er rehabilitert og oppgradert.

Nederst i bygget finner vi butikker med tradisjonelle glassfasa-

der. På nivå to er det kontor- og møtelokaler med glassfasader.

Den visuelle og praktiske likheten mellom byggeår og dagens monterte

fasade kommer best til utrykk fra tredje etasje og oppover.

– Målet for byggherre og eier var at bygget skulle se nytt og representa-

tivt ut, samtidig med at de hadde et sterkt ønske om å bevare den opprin-

nelige arkitekturen. Byggets fasade er tidstypisk for tiden det ble bygget.

Vi fikk noen utfordringer med å gjenskape et system vi ikke kjente, som

besto av mange små elementer. Fasadene var bygget opp av lette prefa-

brikkerte elementer i tre, med utvendige aluminiumsbeslag. Elementene

spenner mellom etasjeskillene med bredder på omtrent en meter. Dette

prinsippet er videreført i de nye fasadene. Forskjellen er at det nå er brukt

rene aluminiumsprofiler, forteller arkitekt Per Bjar.

BYGGET HADDE STÅTT UTRØRT UTEN

VEDLIKEHOLD I 50 ÅR. JEG HÅPER OG

TROR AT DET STÅR I 50 ÅR TIL.

Per Bjar

Til venstre ser du baksiden på den gamle fasaden. Til høyre ser du den nye

klar for kledning.

Foto: Harald Aase

Fokusgården på torget i Fredrikstad er rehabilitert

Som byggherren ønsket, og kommunen forutsatte, har entreprenørene gjenskapt den

opprinnelige arkitekturen. Arbeidsmetodikken er også til en viss grad kopiert fra byggeårene.

Tekst:

Harald Aase

. Foto:

Adam Stirling

SAMME PROSESS

For arkitekten ble arbeidet med Fokusgården et puslespill. Prosjektering av

fasaden og enkelte detaljer ble avklart før oppstart. Rehabiliteringen av fasa-

den ga likevel noen utfordringer underveis.

Det finnes løsninger på de aller fleste utfordringer. Disse to bildene viser Fokusgården før og etter rehabiliteringen.