Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

01 // 2015

For glasset innebærer dette at nedre glass alltid

skal være laminert.

Dette gjør at en skråstilt fasade vil ha en høy-

ere pris enn en tradisjonell veggfasade.

UTVENDIG KONDENS/RIM

Dagens isolerglass har en så god U-verdi at var-

megjennomgangen i ruten er svært liten. Som

følge av dette har ytterglasset en lav overfla-

tetemperatur. Når fuktig luft møter den kalde

overflaten dannes det kondens og eventuelt rim

dersom temperaturen er lav. Kaldstråling fra natte-

himmelen er ogsåmed på å danne rimpå glassene.

Ved å skråstille glassene utover, så vil natte-

strålingen være langtmindre somfølge av vinkelen.

VARMETAP OG KALDRAS

Varmetapet gjennom en isolerrute skjer på tre

måter:

1. Ledning: Varme som ledes gjennom rand-

sonen på glasset via spacer. Påvirkes ikke av

skråstilling

Prosjektreferanse:

Energibruk

Navn:

Bellona hovedkontor

Vindusleverandør:

Lian Trevare

Glassoppbygging:

44.2 Energi Super-16

VK argon-5-16VK argon-6 Energi Super

Byggeår:

2010

2. Stråling: Varme som stråles gjennom ruten.

Påvirkes ikke av skråstilling.

3. Konveksjon: En sirkulær bevegelse av luften

mellom glass som transporterer varme fra

innside til utside. Varm luft vil alltid stige ver-

tikalt og i en vertikal rute vil man dermed få

én stor sirkulær konveksjon.

Ved skråstilling så vil det i stedet bli mange

mindre sirkulære konveksjoner som hurtigere

transporterer varmen til utvendig side.

Som følge av at det er en høyere varmetrans-

port gjennom ruten, så blir innvendig side kal-

dere enn den ville vært i 90 grader stilling.

Dette vil i så måte også øke kaldraset noe.

Skråstilt vegg med “sagtann”

fasade. I tillegg utnytter man

solenergi med solfangere.

Prinsipp for refleksjon i utoverhengende fasade.

Konveksjon

90 grader.

Konveksjon

skråstilt fasade.