DIGITALVERSJONEN AV GLASS & FASADE
Magasinet skal inspirere til bruk av glass i fasade og innredning.
Produkter og bruk skal belyses i forhold til arkitektur, energibruk, sikkerhet, solskjerming, funksjonalitet og design.